Integritetspolicy

Vad vi får gör med data vi får av dig.

Gäller från och med 1 juni 2017

Denna Integritetspolicy hjälper dig att fatta välgrundade beslut angående din relation med oss, så vänligen läs den noga.

1 Inledning

Det här är vår Integritetspolicy. För att sammanfatta så har vi denna policy för att:

 • Förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna bygga en fantastisk produkt och för att kunna ge dig en fantastisk upplevelse med den;
 • Säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör – respektive inte gör – med den;
 • Hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.

All information som vi samlar in har en koppling till tillhandahållandet av Tiptapp-tjänsten och dess funktioner.

Det finns två kategorier av information som vi samlar in: 1) information som vi måste ha för att du ska kunna använda Tiptapp, och 2) information som vi kan använda för att tillhandahålla ytterligare funktioner och ge en förbättrad upplevelse om du väljer att dela med dig av sådan information.

Den första kategorin omfattar:

 • Registreringsinformation, såsom ditt namn, födelsedatum, adress och annan information som du anger när du registrerar dig hos Tiptapp.
 • Bred, icke-specifik plats, som vi härleder från din IP-adress. Viss information i Tiptapp är platsspecifika, så vi behöver veta vilket land du befinner dig i. Det gör det också möjligt för oss att lämna förslag som grundar sig på din ungefärliga plats.
 • Det som annonseras för upphämtning i Tiptapp. Detta gör det möjligt för oss att lämna rekommendationer till dig för till exempel hur en upphämtning kan prissättas.
 • Teknisk- och sensorinformation som är nödvändig för att kunna tillhandahålla Tiptapp. Detta omfattar den typ av webbläsare och enhet som du använder, data från pekskärmen och information från enhetens accelerometer och gyroskopsensorer. Detta möjiggör för oss att ge dig en optimal upplevelse av vår tjänst.

Den andra kategorin innehåller information som gör det möjligt för oss att erbjuda dig ytterligare funktioner. Vi får aldrig tillgång till någon av följande information om du inte uttryckligen väljer att dela den med oss. Här följer några exempel:

 • Din specifika plats: Vi kommer aldrig att samla in eller använda din specifika enhets plats utan att först få din uttryckliga tillåtelse. Denna information gör det möjligt för oss att automatisera inmatningen av en adress när man skapar en annons för upphämtning.
 • Dina bilder: Vi kommer bara att få tillgång till de bilder som du specifikt väljer och vi kommer aldrig att skanna eller importera ditt bildbibliotek eller kamerarulle. Detta gör att du kan välja enskilda bilder för användning i en annons för upphämtning. Du kan sluta dela bilder med oss och återkalla åtkomsten när som helst.
 • Dina kontakter: Vi kommer aldrig skanna eller importera dina kontakter om du inte ber oss att göra det. Om du väljer att göra det kommer vi endast att använda din kontaktinformation för att hjälpa dig att dela annonser i Tiptapp eller tipsa någon om vår tjänst.
 • Din mikrofon: Vi kommer aldrig att få tillgång till eller använda din mikrofon om du inte ger oss din uttryckliga tillåtelse. Detta kan göra det möjligt för dig att styra Tiptapp med din röst, och du kommer alltid ha möjligheten att inaktivera åtkomsten till mikrofonen (finns ej tillgängligt ännu).

Skillnaden mellan dessa två kategorier är viktig. Information i den första kategorin är information som du måste tillhandahålla för att kunna använda Tiptapp. När du accepterar vår Integritetspolicy ger du oss rätt att samla in den här informationen och att använda den för de syften som beskrivs. Informationen i den andra kategorin är information som vi bara kommer att samla in om du ger oss din uttryckliga tillåtelse att göra så i framtiden. För denna andra kategori av information kommer vi att be om din tillåtelse innan vi bereder oss tillgång till den för första gången, vi kommer att beskriva hur vi kommer att använda den om du ger oss din tillåtelse, vi kommer bara att använda informationen för det syfte vi har beskrivit, och du kommer alltid ha möjlighet att ändra dig och återkalla ditt tillstånd. Att du godkänner vår Integritetspolicy betyder inte att du har gett oss tillåtelse att få tillgång till eller använda information i den andra kategorin; vi vill bara förklara för dig att vi en dag kanske kommer att be om sådan tillåtelse.

Vi kommer vara tydliga i vår kommunikation med dig om hur och när vi kan komma att dela information.

I vissa sammanhang kommer vi att dela viss information. Till exempel, för att kunna betala och ta emot betalningar i vår tjänst kommer vi att förse Stripe, som sköter betalningar åt Tiptapp, grundläggande information om dig så det är enkelt att skapa ett konto hos dem. Vi delar också avidentifierad information med våra marknadsföringspartners för att hjälpa dem att förstå hur innehållet de licensierar till oss presterar, med marknadsföringspartners som hjälper oss med reklam, och med annonsörer som gör det möjligt för att oss erbjuda en rabatter och andra förmånliga erbjudanden. Det kan också finnas tillfällen när du vill att vi ska dela information. Till exempel, när du vill få krediter eller provision för att sprida Tiptapp till nya användare.

Vi hoppas att det här hjälper dig att förstå våra integritetsåtaganden gentemot dig. Om du någonsin har några frågor eller funderingar, vänligen meddela oss på privacy@tiptapp.com.

Genom hela denna Integritetspolicy hänvisar vi till Tiptapp-tjänsten eller bara Tjänsten. Dessa termer definieras i våra Användningsvillkoren(”Användningsvillkoren”).

2 Viktiga delar som du samtycker till

Genom att använda eller interagera med Tjänsten, samtycker du till:

 1. användning av cookies och annan teknik,
 2. överföring av din information utanför det land där du bor,
 3. insamling, användning, delning och annan behandling av din information, inklusive för annonsrelaterade ändamål (så som beskrivs i resten av denna Integritetspolicy, så fortsätt gärna läsa!), och
 4. i vilken mån din information blir allmänt tillgänglig och kontrollmöjligheterna för sådan information som beskrivs i avsnittet Delande av information.

I varje ovan nämnt fall samtycker du till behandling av dina personuppgifter av de aktörer som beskrivs i denna Integritetspolicy, inklusive det Tiptappbolag som anges som personuppgiftsansvarig längst ner i detta dokument (gemensamt benämnda ”Tiptapp”, ”vi”, ”oss”, ”vår”). I avsnittet Dina inställningar beskriver vi de verktyg och relevanta inställningar som är kopplade till ditt Tiptappkonto. Om du inte accepterar villkoren i denna Integritetspolicy, ber vi dig vänligen att inte använda Tjänsten.

3 Den information vi samlar in

Vi kan komma att samla in och lagra följande information:

3.1 Registreringsuppgifter

När du registrerar dig för Tjänsten kan vi komma att be dig om information såsom ditt användarnamn, lösenord, telefonnummer (mobilnummer), e-postadress, födelsedatum, kön, adress, postnummer och land. Om du ansluter till Tjänsten genom att använda inloggningsuppgifter från en Tredjepartsapplikation (enligt definitionen i Användningsvillkoren) (t.ex. Facebook), godkänner du att vi samlar in din autentiseringsinformation, t.ex. ditt användarnamn och krypterade inloggningsuppgifter. Vi kan också komma att samla in annan information som finns tillgänglig på eller via ditt konto hos Tredjepartsapplikationen, inklusive till exempel ditt namn, profilbild, land, hemstad, e-postadress, födelsedatum, kön, vänners namn och profilbilder, och nätverk.

Du kan också välja att frivilligt lägga till annan information till din profil.

3.2 Användning, loggning av data & cookies

När du använder eller interagerar med Tjänsten kan vi använda olika tekniker som samlar information om hur Tjänsten nås och används. Denna information kan inkludera:

 1. information om dina interaktioner med Tjänsten, exempelvis interaktioner med dina och andra användares annonser för upphämtningar, förfrågningar om att hämta, andra Tiptappanvändare, Tredjepartsapplikationer, och annonser, produkter och tjänster som erbjuds, kopplas till eller görs tillgängliga i eller via Tjänsten,
 2. uppgifter om de sökningar du gör och datum och tidpunkter för dina förfrågningar,
 3. det användargenererat innehåll som du lägger upp i Tjänsten, inklusive meddelanden som du skickar och/eller tar emot via Tjänsten,
 4. teknisk data, vilket kan innefatta URL-information, cookie-data, din IP-adress, de typer av enheter du använder för att få tillgång till eller ansluta till Tiptapp-tjänsten, unika enhets-ID, enhetsattribut, typ av nätverksanslutning (t.ex. WiFi, 3G, LTE) och leverantör, nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk, information som möjliggör hantering av digitala rättigheter, operativsystem och Tiptapp-applikationens version.
 5. rörelsegenererad eller orienteringsgenererad mobil sensordata (t.ex. accelerometer eller gyroskop).

Du kan integrera ditt Tiptappkonto med Tredjepartsapplikationer. Om du gör det kan vi komma att ta emot liknande information relaterad till dina interaktioner med Tjänsten via Tredjepartsapplikationen, liksom information om din allmänt tillgängliga aktivitet på Tredjepartsapplikationen. Detta innefattar till exempel dina ”Gilla”-poster och inlägg på Facebook. Vi kan komma att använda cookies och annan teknik för att samla in denna information, du kan läsa mer om sådan användning i avsnittet Information om cookies och annan teknik i denna Integritetspolicy.

3.3 Din mobila enhet

Vi kan komma att tillhandahålla funktioner som är beroende av användning av ytterligare information på din mobila enhet eller som kräver tillgång till vissa tjänster på din mobila enhet som kommer att förbättra din upplevelse av Tiptapp men som inte är nödvändiga för att använda Tjänsten. (Med andra ord, information som faller inom den andra kategorin som beskrivs i Inledningen till den här Integritetspolicyn.) Till exempel kan vi tillåta dig att ladda upp bilder till din profil eller använda geo-information från din enhets GPS för att få fram din adress när du skapar en annons för upphämtning. Att du ger oss sådan tillåtelse betyder inte att ger oss obegränsad tillgång till den här informationen eller att vi kommer att få tillgång till specifik information utan din tillåtelse. Tvärtom, för varje typ av information som anges i detta avsnitt kommer vi att be om din tillåtelse innan vi tar del av sådan information eller sådan funktioner i din mobila enhet. Om du ger din tillåtelse kommer vi att samla in sådan information för de särskilda ändamål som vi anger när vi ber om din tillåtelse. Du behöver inte ge oss en sådan tillåtelse för att kunna använda Tiptapp och att du accepterar den här Integritetspolicyn betyder inte att du har gett oss tillåtelse att få tillgång till den här informationen.

Mer specifikt gäller:

 • Bilder och kamera: Vi kommer inte att få tillgång till dina bilder eller kamera utan att först få din uttryckliga tillåtelse och vi kommer aldrig att skanna eller importera ditt bildbibliotek eller din kamerarulle. Om du ger oss tillåtelse att komma åt dina bilder eller din kamera kommer vi bara att använda bilder som du specifikt väljer att dela med oss. (Du kan använda vår applikation för att välja den eller de bilder du väljer att dela, men vi kommer aldrig att importera bilder som du tittar på, utom de som du uttryckligen delar.)
 • Plats: Vi kommer inte att samla in eller använda den specifika platsen för din mobila enhet (genom att använda till exempel GPS eller Bluetooth) utan att först få din uttryckliga tillåtelse. Om du väljer att dela platsinformation men sedan ångrar dig har du alltid möjlighet att sluta dela. Observera att detta inte inkluderar din IP-adress. Vi kommer fortsätta att använda din IP-adress enligt beskrivningen i avsnitt 3.2 ovan, för att till exempel bestämma vilket land du befinner dig i.
 • Röst: Vi kommer inte att få tillgång till din mikrofon utan att först få din uttryckliga tillåtelse. Du kommer alltid ha möjlighet att stänga av tillgången till mikrofonen.
 • Kontakter: Vi kommer inte att skanna eller importera dina kontakter lagrade på din telefon utan att först få din uttryckliga tillåtelse. Vi kommer bara använda kontaktinformation för att hjälpa dig att dela annonser eller tipsa andra om Tjänsten, om du väljer att ge oss din tillåtelse, och vi kommer inte att använda kontaktinformation för något annat ändamål utan att först få din särskilda och uttryckliga tillåtelse. Lokal lag kan kräva att du inhämtar samtycke från dina kontakter för att kunna dela deras personuppgifter med Tiptapp, som kan komma att använda den informationen för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy.

3.4 Betalningsuppgifter

Om du skapar en annons för upphämtning kan din kredit- eller betalkortsinformation (t.ex. korttyp och utgångsdatum) och andra finansiella uppgifter som vi behöver för att behandla din betalning samlas in och lagras av oss och/eller de betalningstjänstleverantörer som vi samarbetar med. Vi kan också komma att samla in viss begränsad information, såsom ditt postnummer, mobilnummer och uppgifter om din transaktionshistorik, vilka alla är nödvändiga för att tillhandahålla Tjänsten. Dessutom förser betalningstjänstleverantörerna oss vanligtvis med viss begränsad information om dig, till exempel en unik token som gör att du kan göra ytterligare inköp med den information de har lagrat, och ditt korts typ, utgångsdatum och vissa siffror i ditt kortnummer.

Om du har genomfört en upphämtning och ska ta emot en betalning från en annan användare, kan Tiptapp behöva samla in och behandla ytterligare information, så som din bank och kontonummer, personnummer och telefonnummer, för att sedan vidareberforda dessa till de betalningstjänstleverantörer som vi samarbetar med som i sin tur överför pengar till ditt bankkonto.

GENOM ATT ACCEPTERA DENNA INTEGRITETSPOLICY BEMYNDIGAR DU UTTRYCKLIGEN TIPTAPP ATT ANVÄNDA OCH DELA DEN INFORMATION SOM DU DELAR MED TIPTAPP SAMT VISSA BETRODDA AFFÄRSPARTNERS OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER, VILKA KAN VARA ETABLERADE UTANFÖR LANDET DÄR DU BOR (INKLUSIVE I LÄNDER SOM INTE HAR SAMMA SKYDDSNIVÅ FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM DET LAND DÄR DU BOR), ÄVEN OM SÅDAN INFORMATION OMFATTAS AV LOKALA BANKSEKRETESSLAGAR. DU BEKRÄFTAR OCH ACCEPTERAR VIKTEN AV ATT DELA SÅDAN INFORMATION FÖR TILLHANDAHÅLLANDET AV TIPTAPP-TJÄNSTEN OCH ACCEPTERAR ÄVEN, GENOM ATT ACCEPTERA DENNA INTEGRITETSPOLICY, I TILLÄMPLIGA FALL OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ATT DU UTTRYCKLIGEN AVSTÅR DINA RÄTTIGHETER ENLIGT SÅDANA BANKSEKRETESSLAGAR MED AVSEENDE PÅ TIPTAPP SAMT ANDRA BETRODDA AFFÄRSPARTNERS OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER, VILKA KAN VARA ETABLERADE UTANFÖR DITT HEMLAND. DETTA SAMTYCKE GES FÖR HELA DIN AVTALSRELATION MED TIPTAPP.

3.5 Utlottningar, tävlingar & enkäter

Då och då kan vi komma att ge dig möjlighet att delta i kampanjer såsom utlottningar, tävlingar, erbjudanden och/eller enkäter (”Specialkampanjer”) genom Tjänsten. En Specialkampanj kan styras av en integritetspolicy och/eller villkor som gäller utöver, eller avviker från, denna Integritetspolicy och Användningsvillkoren. Om bestämmelserna i Specialkampanjens integritetspolicy eller villkor innehåller motstridigheter jämfört med denna Integritetspolicy eller Användningsvillkoren, ska sådana ytterligare eller särskilda bestämmelser för Specialkampanjen gälla. Om du deltar i en Specialkampanj kan vi komma att be dig om viss information utöver vad som anges i denna Integritetspolicy, inklusive personuppgifter. Sådan ytterligare information kan komma att kombineras med annan kontoinformation samt användas och delas så som beskrivs i denna Integritetspolicy.

4 Hur vi använder den information vi samlar in

I enlighet med de tillstånd du har gett oss för att samla in information, kan vi komma att använda den information vi samlar in, inklusive dina personuppgifter:

 1. för att tillhandahålla, personanpassa och förbättra din upplevelse av Tjänsten och produkter, tjänster och annonser (inklusive för produkter och tjänster från tredje part) som görs tillgängliga i eller utanför Tjänsten (inklusive på andra webbplatser som du besöker), till exempel genom att tillhandahålla special-, person-, eller lokalanpassat innehåll, rekommendationer, funktioner, och annonser i eller utanför Tjänsten,
 2. för att säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet, utveckla nya produkter och tjänster samt analysera din användning av Tjänsten, inklusive din interaktion med applikationer, annonser, produkter och tjänster som görs tillgängliga i, är kopplade till, eller erbjuds via Tjänsten,
 3. för att kommunicera med dig för ändamål relaterade till Tjänsten eller i researchsyfte, inklusive via e-post, notifikationer, SMS eller andra meddelanden, som du går med på att ta emot,
 4. för att kommunicera med dig, antingen direkt eller genom en av våra partners, för marknadsförings- och reklamsyften via e-post, notifikationer eller andra meddelanden, i enlighet med de samtycken som du kan ha lämnat till oss (t.ex. genom dina Tiptapp-kontoinställningar); i avsnittet Dina inställningar nedan, informerar vi dig om de verktyg som du kan använda för att välja bort vissa meddelanden,
 5. för att använda ditt mobilnummer för att skicka SMS med informations- och marknadsföringsmeddelanden genom ett automatiskt uppringningssystem,
 6. för att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier,
 7. för att genomdriva denna Integritetspolicy, Användningsvillkoren, samtliga andra villkor som du har accepterat, bland annat för att skydda rättigheter och egendom eller säkerställa säkerhet för Tiptapp, dess användare eller någon annan person, eller upphovsrättsskyddat innehåll i Tjänsten,
 8. för att förse dig med funktioner, information, annonser eller annat innehåll som påverkas av var du befinner dig och din plats i förhållande till andra Tiptappanvändare, och
 9. så som i övrigt anges i denna Integritetspolicy.

5 Delande av information

Detta avsnitt beskriver hur den information som samlas in eller genereras genom din användning av Tiptapp-tjänsten kan delas av dig eller av oss.

5.1 Delning utförd av dig

5.1.1 ALLMÄNT

Ditt namn och/eller användarnamn, profilbild och din användarprofil på Tiptapp-tjänsten kommer alltid att vara tillgänglig för allmänheten.

Användargenererat innehåll som du postar, laddar upp och/eller bidrar med till Tjänsten, såsom annonser för upphämtning, blir som standard allmänt tillgängliga. Din aktivitet på Tjänsten (t.ex. hur många annonser du publicerat eller det samlade betyg du får av andra användare) visas automatiskt på Tjänsten och kommer till exempel att vara tillgänglig för användare som besöker din Tiptapp-profil. Andra användare kommer också att indirekt kunna se ditt telefonnummer genom att använda en länk för att skicka SMS till dig. Om du skapar en annons för upphämtning kommer annonsen att vara allmänt tillgänglig som standard, vilket innebär att den även kommer att visas offentligt i sökresultat på tredje parters sökmotorer och kan komma att visas tillsammans med annan offentlig profilinformation, till exempel din bild och ditt namn och/eller användarnamn. Även om denna information blir allmänt tillgänglig som standard beskriver vi i avsnittet Dina inställningar nedan de verktyg du kan använda, tillsammans med andra relevanta inställningar kopplade till ditt Tiptappkonto, för att begränsa delningen av din information.

Vänligen kom ihåg att viss information alltid är allmänt tillgänglig, vilket innebär att den kan nås av Tredjepartsapplikationer genom våra API:er och utvecklarverktyg. Baserat på dina samtycken kan ytterligare information komma att delas med Tredjepartsapplikationer och med andra genom Tredjepartsapplikationer. Till exempel kan du använda dina inställningar för att kontrollera om din Tiptapp-aktivitet ska visas på Facebook. På samma sätt kan du samtycka till att ge Tredjepartsapplikationer tillgång till din e-postadress, plats, födelsedag, eller liknande information, på deras begäran.

Vi kan komma att använda din allmänt tillgängliga information för att marknadsföra Tjänsten och för att hjälpa andra att hitta och följa dig och/eller ditt innehåll på Tiptapp-tjänsten, genom Tredjepartsapplikationer och webbplatser som har inbäddade Tiptapp-widgets.

Med din uttryckliga tillåtelse kan vi meddela andra användare om var du befinner dig. På motsvarande sätt kan vi med andra Tiptapp-användares uttryckliga tillåtelse meddela dig om var de befinner sig.

Läs mer om hur du hanterar notifikationer, din allmänt tillgängliga information och vad du delar med andra i avsnittet Dina inställningar nedan.

5.1.2 TREDJEPARTSAPPLIKATIONER

Om du ansluter ditt Tiptappkonto till en Tredjepartsapplikation kan Tiptapp komma att automatiskt dela din aktivitet och aktivitetsrelaterade händelser med den tjänsten. Du förstår och accepterar att sådan information kan tillskrivas ditt konto på en Tredjepartsapplikation och kan komma att publiceras på en sådan tjänst. Även om denna information kan komma att delas automatiskt som standard informerar vi dig om de verktyg som du kan använda för att begränsa detta informationsutbyte i avsnittet Dina inställningar nedan. Tredjepartsapplikationer kan också ha liknande verktyg.

Om du loggar in på en Tredjepartsapplikation med ditt Tiptappkonto kan Tredjepartsapplikationen komma att få tillgång till viss information, såsom dina annonser för upphämtningar, dina förfrågningar om upphämtningar och annan aktivitet. Med din uttryckliga tillåtelse kan vi också dela ytterligare information med sådana Tredjepartsapplikationer, såsom din e-postadress och liknande information.

Du förstår och accepterar att en Tredjepartsapplikations användning av information som samlas in från dig (eller såsom godkänts av dig) styrs av Tredjepartsapplikationens integritetspolicy och dina inställningar på den aktuella tjänsten, och Tiptapps användning av sådan information regleras av denna Integritetspolicy och dina kontoinställningar på Tiptapp.

5.1.3 SUPPORT COMMUNITY

När du registrerar dig för ett Tiptapp Supportkonto på Tiptapps Support Community kommer vi att be dig att skapa ett specifikt användarnamn för Tiptapps Support Community, vilket kommer att visas offentligt för alla som har åtkomst till Tiptapps Support Community. Om du väljer att inte skapa ett sådant användarnamn kommer ditt användarnamn på Tiptapp eller ditt namn från din Facebookprofil att visas offentligt när du bidrar med Användarinnehåll.

5.2 Delning som görs av Tiptapp

5.2.1 MARKNADSFÖRING OCH ANNONSERING

Vi kan komma att dela information med annonspartners för att skicka reklammeddelanden om Tiptapp till dig eller för att visa dig mer skräddarsytt innehåll, inklusive relevanta annonser för produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, och för att förstå hur användare interagerar med annonser. Vi delar denna information i ett avidentifierat format (till exempel genom att använda s.k. hashing) som inte identifierar dig personligen.

Vänligen se avsnittet Information om cookies, annan teknik, och tredje parts datainsamling nedan för information om de cookies och annan teknik som vi och tredje parter använder för att förse dig med mer relevanta annonser och för att läsa mer om vilka val du kan göra.

5.2.2 TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH ANDRA

Vi kan då och då komma att dela din information med tjänsteleverantörer för att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter för vår räkning, behandla användardata och bidra till att leverera Tjänsten, vilket sker i enlighet med denna Integritetspolicy. Till exempel arbetar vi med tjänsteleverantörer för att tillhandahålla webbplatsen för vårt Tiptapp Support Community och med leverantörer av analyseringstjänster som hjälper oss att förstå användningen av vår Tjänst. Om en tredje part behandlar användardata för vår räkning (t.ex. en hostingleverantör), är den bunden av säkerhets- och sekretesskrav som överensstämmer med denna Integritetspolicy och tillämplig lag. Om en tredje part behandlar användardata för egen räkning, omfattas denna behandling av dess egen integritetspolicy och tillämplig lag.

5.2.3 ÖVRIG DELNING

Utöver vad som nämns ovan kan vi också komma att dela din information med tredje part för dessa begränsade syften:

 • för att tillåta en fusion, förvärv eller försäljning av alla eller en del av våra tillgångar,
 • för svaromål i juridiska processer (t.ex. ett domstolsbeslut eller stämning), om vi i god tro anser att det är nödvändigt; för att uppfylla kraven i tvingande tillämplig lag; för att skydda säkerheten för någon person; för att skydda Tiptapps rättigheter och egendom, inklusive för att genomdriva Användningsvillkoren och andra villkor som du har accepterat, samt för att hantera bedrägerier, säkerhetsfrågor eller tekniska frågor,
 • med akademiska forskare för syften såsom statistisk analys och akademiska studier, men bara i avidentifierat format,
 • för att publicera avidentifierad eller aggregerad information om användningen av Tiptapp-tjänsten, och
 • för att låta andra företag i Tiptappkoncernen använda din information på de sätt som framgår av denna Integritetspolicy.

6 Dina inställningar

Vi förser dig med inställningar som gör att du kan välja vilka meddelanden du får från oss, hantera din allmänt tillgängliga information och ställa in dina delningsinställningar. Notera dock att, såsom förklaras i avsnittet Delning utförd av dig kan viss information alltid komma att vara allmänt tillgänglig för andra och annan information görs allmänt tillgänglig för andra som standard. Om du delar information till en Tredjepartsapplikation är den informationen synlig på Tiptapp, oavsett dina inställningar.

För att ändra om viss information ska vara allmänt tillgänglig kan du justera inställningarna i ditt konto.

Information som är allmänt tillgänglig, såsom annonser för upphämtning, kan användas, delas på nytt eller länkas till av andra på Tjänsten eller på webben, så vänligen var noggrann med att göra genomtänkta val när du använder Tiptapp-tjänsten, och var uppmärksam på dina inställningar. Tänk också på att annonser för upphämtningar och annan information som läggs till din profil kan innehålla personuppgifter, såsom användarnamn, vilket kan göra det möjligt för andra personer att hitta dig i Tiptapp-tjänsten eller andra tjänster.

7 Överföring till andra länder

Tiptapp överför, behandlar och lagrar information om våra användare på servrar i ett antal länder. Följaktligen kan Tiptapp komma att dela din information med andra bolag som är partners för att genomföra de åtgärder som anges i denna Integritetspolicy. Tiptapp kan också komma att lägga ut behandlingen på underleverantörer eller dela din information med tredje parter i andra länder än ditt hemland. Dina personuppgifter kan därför bli föremål för lagar om skydd för personuppgifter som skiljer sig från lagarna i ditt hemland. Information som samlas in inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) och Schweiz kan till exempel komma att överföras till och behandlas av tredje part som anges ovan, som är etablerad i ett land utanför EES och Schweiz, där du kan ha färre juridiska rättigheter i förhållande till din information. Tiptapp kommer att behandla dina uppgifter så som beskrivs i denna Integritetspolicy.

8 Länkar

Vi kan komma att visa annonser från tredje parter och annat innehåll som länkar till tredje parters webbplatser. Vi kan inte kontrollera eller hållas ansvarig för tredje parters personuppgiftshantering och innehåll. Vänligen läs deras integritetspolicys för att ta reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.

9 Säkerhet

Det är viktigt för oss att våra användares information är skyddad. Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så du bör använda ett unikt och starkt lösenord, begränsa åtkomsten till din dator och webbläsare och logga ut efter att ha använt Tiptapp-tjänsten. Även om vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd är inga säkerhetsåtgärder fullständigt säkra och vi kan inte garantera säkerheten för användarinformation.

10 Barn

Tiptapp-tjänsten riktar sig inte till barn under 18 år. (I vissa länder kan striktare åldersgränser gälla. Se våra Användningsvillkor.) Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn som är under 18 år eller under tillämplig åldersgräns (”Åldersgränsen”). Om du är under Åldersgränsen, använd inte Tjänsten och dela inte några personuppgifter med oss. Om du är förälder till ett barn under Åldersgränsen och blir medveten om att ditt barn har lämnat personuppgifter till Tiptapp, vänligen kontakta oss på privacy@tiptapp.com så att du kan begära att få utöva dina tillämpliga tillgångs-, rättelse-, uppsägnings- och/eller invändningsrättigheter.

11 Tillgång till och uppdatering av användarinformation

Du kan granska och ändra mycket av den information som vi lagrar om dig genom ditt konto och dina profilsidor. Om du har frågor om användningen av dina personuppgifter i Tjänsten, denna Integritetspolicy, eller information som vi har om dig, vänligen kontakta oss på privacy@tiptapp.com. Du kan också kontakta vårt personuppgiftsombud genom att skicka ett brev till Tiptapp AB, Att: Privacy Officer, ℅ Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, S-101 23 Stockholm, Sweden. Vi kommer att besvara din förfrågan inom rimlig tid efter att ha bekräftat din identitet i enlighet med lokal lag. Vi rekommenderar att du bifogar dokument som bevisar din identitet och ger en klar och tydlig beskrivning av den information som du begär tillgång till.

12 Ändringar av Integritetspolicyn

Ibland kan vi, fritt efter eget val, komma att göra ändringar i Avtalen. När vi gör väsentliga ändringar i Avtalen kommer vi att skicka dig ett tydligt meddelande utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande i Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen se till att du läser alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten i enlighet med den nya versionen av Avtalen, kan du säga upp Avtalen genom att kontakta oss på privacy@tiptapp.com.

13 Information om cookies, annan teknik, och tredje parts datainsamling

Detta avsnitt beskriver användningen av cookies och annan teknik. För ytterligare information om hur information kan komma att delas av Tiptapp, vänligen se avsnittet Delning som görs av Tiptapp.

13.1 Vad är cookies och annan teknik?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsleverantörer att känna igen din enhet nästa gång du besöker deras webbplats. Det finns annan liknande teknik såsom pixeltaggar (transparenta grafiska bilder placerade på en webbsida eller i ett e-postmeddelande, som indikerar att en sida eller e-post har visats), s.k. web bugs (liknande pixeltaggar) och webblagring, som används i programvara på datorer eller mobila enheter.

Det finns också teknik såsom mobila enhetsidentifierare och SDK-integrationer som hjälper företag att känna igen din enhet när du återvänder till en app eller på annat sätt använder en tjänst.

13.2 Hur vi använder cookies och annan teknik

Vi använder både sessionscookies (som löper ut när du stänger din webbläsare) och beständiga cookies (som är kvar på enheten under en viss tid eller tills du tar bort dem). Vi använder följande typer av cookies för de ändamål som beskrivs i denna tabell:

Typ av cookie

Ändamål

Nödvändiga operativa

Dessa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla Tiptapp-tjänsten som du har begärt. Till exempel låter de oss känna igen vilken typ av abonnent du är och sedan förse dig med tjänster därefter.

Prestanda/Analys

Vi använder dessa cookies för att analysera hur Tiptapp-tjänsten nås, används, eller presterar. Vi använder denna information för att underhålla, driva och kontinuerligt förbättra Tiptapp-tjänsten. Vi kan också få information från våra nyhetsbrev via e-post, inklusive om du öppnat eller vidarebefordrat ett nyhetsbrev eller klickat på något av dess innehåll. Denna information talar om för oss hur effektiva våra nyhetsbrev är och hjälper oss att se till att vi levererar information som du tycker är intressant.

Funktionella

Dessa cookies låter oss sköta vissa funktioner i Tiptapp-tjänsten i enlighet med de val som du gör. Dessa cookies gör att när du fortsätter att använda eller återvänder till Tiptapp-tjänsten kan vi erbjuda dig våra tjänster så som du har begärt att de ska tillhandahållas, till exempel genom att vi vet ditt användarnamn, kommer ihåg hur du har anpassat våra tjänster och kan påminna dig om innehåll som du har tagit del av.

Riktade/Annons

Vi använder dessa cookies för att tillhandahålla dig annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen. Informationen kan även användas i syfte att sätta frekvenstak (t.ex. för att säkerställa att vi inte visar samma annons till dig upprepade gånger) och för att hjälpa oss att reglera de annonser som du får och mäta dess effektivitet.

Tredje part

Vi kan låta våra affärspartners använda cookies i eller utanför Tiptapp-tjänsten för samma ändamål som anges ovan, inklusive att samla in information om dina online-aktiviteter över tid och mellan olika webbplatser. Vi kan också anlita tjänsteleverantörer i syfte att för vår räkning använda cookies för de ändamål som anges ovan.

Tiptapp-annonser

Vi kan komma att arbetaa med webbpublicister, annonsnätverk och tjänsteleverantörer för att leverera Tiptapp-annonser på andra webbplatser och tjänster. Cookies kan användas för att tillhandahålla dig annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen på andra webbplatser och tjänster samt för att reglera de annonser som du får och mäta dess effektivitet.

Vi använder även mobila enhetsidentifierare och annan teknik som anges i avsnitt 13.1 för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy, till exempel för att känna igen din enhet när du återvänder till Tiptapp-appen eller på annat sätt använder Tiptapp-tjänsten.

13.3 Hantera dina cookieinställningar och andra inställningar

Många webbläsare låter dig hantera dina inställningar. Du kan ställa in din webbläsare till att neka cookies eller radera vissa cookies. Du kan eventuellt hantera annan teknik på samma sätt som du hanterar cookies med hjälp av din webbläsares inställningar.

Observera att om du väljer att blockera cookies kan det medföra att Tiptapp-tjänsten försämras eller förhindra att vissa delar av den fungerar.

Det finns ingen generellt godtagen standard på hur man ska bemöta Do Not Track-signaler, och vi svarar inte på sådana signaler. Vi använder, i de fall vi har reklam, AdChoices ikon på vår webbplats och den kan också finnas på vissa riktade annonser som vi (eller en tjänsteleverantör som agerar för vår räkning) skickar till dig baserat på information om dina online-aktiviteter. Du kan klicka på AdChoices-ikonen eller besöka Aboutads.info för att få mer information om insamling och användning av information om dina online-aktiviteter för beteendestyrd annonsering online, eller för att lära dig hur du kan välja bort att dina uppgifter används för beteendestyrd annonsering online från företag som deltar i Digital Advertising Alliance (DAA). Kanadensiska användare kan också besöka Youradchoices.ca. Europeiska användare kan också besöka Youronlinechoices.com för information om att välja bort att deras information används för beteendestyrd annonsering online av medlemsföretag i European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA).

Ett annat tillgängligt verktyg är Network Advertising Initiatives (NAI) Opt-Out Tool på networkadvertising.org/choices. Verktyget gör att du kan välja bort användningen av information om dina online-aktiviteter för beteendestyrd annonsering online från NAI:s medlemsföretag.

På din mobila enhet kan du också ha en ”Begränsa Spårning”-inställning (på iOS-enheter) eller en inställning för att ”Välja Bort Intressebaserade Annonser” (på Android) som gör att du kan begränsa användningen av information om din användning av appar i syfte att visa annonser riktade till dina intressen.

Vänligen observera att även om du väljer bort spårning genom att använda mekanismerna ovan kan du fortfarande komma att få reklam när du använder Tiptapp-tjänsten.

Vi arbetar med annonspartners för att leverera annonser på Tiptapp-tjänsten. En av de tjänster som vi använder för att spåra aktivitet relaterad till Tjänsten, till exempel genom att placera cookies, är Google Analytics från Google (Google, Inc., med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Vi kan komma att använda leverantörer, däribland Google, som använder förstapartscookies (såsom Google Analytics-cookien) och tredjepartscookies (såsom Doubleclick-cookien) tillsammans för att informera, optimera och leverera annonser baserat på dina tidigare besök på våra webbplatser, inklusive Google Analytics for Display Advertising. Google tillhandahåller verktyg för att hantera den insamling och användning av vissa uppgifter som sker genom Google Analytics på Tools.google.com/dlpage/gaoptout och genom Google Analytics for Display Advertising eller the Google Display Network genom att använda Googles annonsinställningar på google.com/settings/ads.

Du samtycker härmed till användningen av cookies och annan teknik som beskrivs ovan.

13.4 Mer information

För mer information om användningen av cookies och hur man kan blockera dem, besök Allaboutcookies.org, Youronlinechoices.eu (Europa), eller aboutads.info/choices (USA). Om du har några frågor eller kommentarer om vår användning av cookies, vänligen kontakta oss på privacy@tiptapp.co.

Tack för att du har läst vår Integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig:

Tiptapp AB,

c/o Epicenter,

Mäster Samuelsgatan 36,

111 57 Stockholm,

Sverige

© Tiptapp AB