Integritetspolicy

Gäller från och med 8 mars 2023

Tiptapps tillgång till dina personuppgifter enligt vad som anges i denna integritetspolicy är en förutsättning för din användning av Tiptapps tjänster i Tiptapps applikation eller framöver på Tiptapps webbplats och är en förutsättning för tillhandahållandet av tjänsterna eller för att vi ska kunna tillhandahålla ytterligare funktioner i syfte att ge dig en förbättrad upplevelse. I denna integritetspolicy hänvisas till Tjänsterna eller Tjänsten. 

Om du inte kan godta Tiptapps behandling av dina personuppgifter eller våra allmänna villkor ber vi dig att avstå från att använda Tjänsterna. För att sammanfatta så har vi denna integritetspolicy för att:

 • Förklara hur vi samlar in, registrerar, sparar och i övrigt behandlar personuppgifter som du lämnar när du använder vår app eller webbplats, registrerar dig i appen eller framöver på webbplatsen, skapar en annons, svarar på en annons eller utför andra aktiviteter inom ramen för Tjänsterna;

 • Säkerställa att du förstår vilken information som vi samlar in för att kunna tillhandahålla dig Tjänsterna, med ditt samtycke eller efter en intresseavvägning och förklara hur vi använder informationen som du delar med oss för att vi ska kunna bygga en fantastisk produkt och ge dig en fantastisk upplevelse av Tjänsterna;

 • Ansvara för att skydda dina rättigheter och din integritet enligt gällande dataskyddslagstiftning och endast behandla personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. 

Personuppgiftsansvarig 

Tiptapp är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Rättslig grund och ändamålen med behandlingen 

Det finns två huvudkategorier av information som Tiptapp samlar in och behandlar. Informationen i den första kategorin är nödvändig för att du ska kunna använda Tjänsten, dvs. för att kunna fullgöra avtalet med dig. Information i den andra kategorin är information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla ytterligare funktioner i syfte att ge dig en förbättrad upplevelse. Viss sådan information behandlar vi med stöd av en intresseavvägning och viss information samtycker du till att vi får behandla. 

Den första kategorin omfattar:

 • Registreringsuppgifter, såsom för och efternamn, födelsedatum, profilbild, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) och land, som du anger när du registrerar dig hos Tiptapp samt det anonymiserade kund-ID som genereras när du registrerar dig. 

 • Icke-specifik plats baserat på den enhet eller mobila enhet (t.ex. genom att använda GPS) du använder. Eftersom viss information i Tiptapp är platsspecifik behöver vi veta vilket land du befinner dig i. Det gör det också möjligt för oss att lämna förslag som grundar sig på din ungefärliga geografiska position. 

 • Den bild eller de bilder som du specifikt väljer när du skapar en annons för upphämtning i Tiptapp. 

 • Den adress som du väljer ska anges som upphämtningsadress. 

 • Tekniska- och sensoruppgifter, som omfattar den typ av webbläsare och enhet som du använder, data från pekskärmen och information från enhetens accelerometer och gyroskopsensorer. Detta möjliggör för oss att ge dig en optimal upplevelse av vår Tjänst. Teknisk data kan innefatta URL-information, cookie-data, din IP-adress, de typer av enheter du använder för att få tillgång till eller ansluta till Tjänsten, unika enhets-ID, enhetsattribut, typ av nätverksanslutning (t.ex. WiFi, 3G, LTE) och leverantör, nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk, information som möjliggör hantering av digitala rättigheter, operativsystem och Tiptapp-applikationens version. Rörelsegenererad eller orienteringsgenererad mobil sensordata (t.ex. accelerometer eller gyroskop).

 • Betalningsinformation. När du skapar en annons för hämtning eller leverans möjliggör Tiptapp-applikationen att  din kredit- eller betalkortsinformation (t.ex. korttyp, utgångsdatum och vissa siffror i ditt kortnummer) och andra finansiella uppgifter samlas in och lagras av vår betaltjänstleverantör Stripe eller någon av de betaltjänstleverantörer som vi kan komma att samarbeta med. När dina personuppgifter samlas in och lagras av ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. Betaltjänstleverantörerna förser oss vanligtvis med viss begränsad information om dig, till exempel en unik token som gör att du kan göra ytterligare inköp med den information de har lagrat. Om du har genomfört en hämtning eller leverans och ska ta emot en betalning från en annan användare, kan betaltjänstleverantören som överför pengar till ditt bankkonto behöva samla in och behandla ytterligare information, såsom uppgifter om din bank och kontonummer, födelsedatum eller personnummer och telefonnummer. 

Ändamålen med behandlingen är att tillhandahålla och administrera Tjänsterna, för att kommunicera med dig för ändamål relaterade till Tjänsterna samt för att behandla din betalning och förhindra eller upptäcka bedrägerier.

Den andra kategorin omfattar exempelvis: 

 • Din specifika plats: Vi kan komma att samla in eller använda den specifika platsen för din enhet eller mobila enhet (t.ex. genom att använda GPS) baserat på ditt samtycke eller i vissa fall baserat på Tiptapps eller annonserande användares berättigade intresse . Denna information gör det möjligt för oss att med ditt samtycke t.ex. automatisera inmatningen av en adress när du skapar en annons för hämtning eller leverans i Tiptapp. Informationen gör det också möjligt för oss att med ditt samtycke förse dig med funktioner, information, annonser och annat innehåll som påverkas av var du befinner dig och din plats i förhållande till andra Tiptappanvändare samt att med ditt samtycke dela din specifika plats med andra Tiptapp användare. Om du väljer att dela din specifika platsinformation men sedan ångrar dig har du alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke genom att ändra dina inställningar i din enhets operativsystem. Därutöver kommer Tiptapp att samla in din specifika plats när du genomför hämtningar och lämningar via Tiptapp (från att du svarar på annonsen och om du accepteras som hämtare av annonsören till att du har lämnat det annonserade på leveransadressen) samt dela denna information i realtid med den annonsör vars annons du har svarat på. Denna information gör det t ex möjligt att uppskatta din ankomsttid, att säkerställa att rätt användare hämtar för annonsören och att följa din leverans efterhand som den fortskrider vilket förebygger bedrägerier och missbruk av Tjänsterna skyddar annonserande användare och andra annonsörer samt säkerheten i Tjänsterna. Vår behandling i dessa fall baserat på Tiptapps berättigade intresse av att upprätthålla säkra Tjänster, att förebygga, upptäcka och förhindra bedrägerier och missbruk av Tjänsterna samt andra osäkra aktiviteter och för att skydda annonserande användare.  

 • Specialkampanjer och erbjudanden: Tiptapp kan utifrån vårt berättigade intresse av att ta del av din uppfattning om våra Tjänster, att marknadsföra våra Tjänster samt att skapa ett mervärde för dig som användare komma att ge dig möjlighet att delta i kampanjer såsom utlottningar, tävlingar eller enkäter genom Tjänsterna eller via e-post/sms. Du kan alltid välja att inte delta i sådana specialkampanjer genom att ändra dina inställningar i din enhet för mottagande av notiser från oss eller genom att kontakt oss på det sätt som anges under rubriken ”Bolagsinformation” nedan. 

 • Övrig information: Tiptapp kan efter en intresseavvägning komma att behandla information om dina interaktioner med Tjänsten, exempelvis interaktioner med dina och andra användares annonser samt förfrågningar i samband med dessa, andra Tiptappanvändare, uppgifter om de sökningar du gör och datum och tidpunkter för dina förfrågningar, det användargenererade innehåll som du lägger upp i Tjänsten, inklusive meddelanden som du skickar eller tar emot via sådana chattfunktioner som kan komma finnas på Tjänsten. Vi kan också komma att samla in viss begränsad information om din historik, t.ex. uppgifter om din transaktionshistorik. Vår behandling i dessa fall sker på grund av vårt berättigade intresse att förbättra och utveckla våra tjänster och att förstå hur du använder dig av våra tjänster. 

Användningen av sådan information i den andra kategorin förutsätter att du har samtyckt till behandlingen eller att vi efter en intresseavvägning får behandla dina uppgifter. Har du lämnat ett sådant samtycke kan du när som helst återkalla det genom att ändra dina inställningar i din enhets operativsystem eller i förekommande fall genom att ändra dina användarinställningar i ditt Tiptapp-konto. Ett återkallande av ditt samtycke påverkar inte den behandling av dina personuppgifter som har förekommit innan du återkallar samtycket.  Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss, se ”Bolagsinformation” nedan. 

Ändamålen med behandlingen är att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Tjänsterna genom att personanpassa (t.ex. genom att tillhandahålla special- eller lokalanpassat innehåll, rekommendationer, funktioner, notiser och annonser i eller utanför Tjänsterna) och förbättra din upplevelse av Tjänsterna, för att kommunicera med dig, för marknadsförings- och reklamsyften eller för att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar eller event. Ändamålen är också att öka säkerheten i Tjänsterna samt att förebygga, upptäcka och förhindra missbruk av Tjänsterna och andra osäkra aktiviteter. Om du är en hämtande användare kan vi dela din information med den annonsör vars annons du har svarat på, såsom namn, kontaktuppgifter och profilbild på dig, din specifika plats, din beräknade ankomsttid och din position i realtid under det du utför hämtningen och lämningen. Om du är en annonsör kan vi med ditt samtycke komma att lämna ut information om din specifika plats baserat på din GPS-position till andra Tiptapp-användare.

I övrigt kan ytterligare en kategori av personuppgifter, såsom namn, kontaktuppgifter (tex adress, e-post och telefonnummer) och korrespondens komma att behandlas för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Det innebär sådan hantering som är nödvändig för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.

Cookies 

Tiptapp kan komma att använda cookies och annan teknik för att samla in information. Du kan läsa mer om sådan användning i vår separata Cookiepolicy

Cookies kan användas för att anpassa annonser och delas med Google. Du kan hitta mer information om deras användning av cookies på följande webbsida https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Kategorier av mottagare till vilka personuppgifter kan komma att lämnas

Tiptapp kan komma att lämna ut personuppgifter till tjänsteleverantörer och affärspartners som vi samarbetar med. Vår betaltjänstleverantör Stripe sköter betalningar åt oss. För att du ska kunna betala och ta emot betalningar i Tjänsterna kommer Stripe eller annan betaltjänstleverantör som vi använder, behöva samla in och spara grundläggande information om dig genom Tjänsten. 

Vårt samarbete med vår partner Omocom ger dig möjlighet att teckna en försäkring för en specifik transport. För att ställa ut och administrera en sådan försäkring behöver Omocom ta del av grundläggande uppgifter om försäkringstagaren och transporten. För beräkning av försäkringspremie behöver Omocom även ta del av de berörda användarnamnens (försäkringstagarens och transportörens) rating på Tiptapps plattform. Uppgifter lämnas enbart vidare till Omocom om en användare ansöker om en försäkring.

Vi kan då och då komma att lämna ut personuppgifter till tjänsteleverantörer för att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter för vår räkning och bidra till att leverera Tjänsterna. Till exempel arbetar vi med leverantörer av analysverktyg som hjälper oss att förstå användningen av vår Tjänst och med leverantörer för lagring av data. Dessa mottagare får bara behandla dina personuppgifter för ovan angivna ändamål och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring eller delning med sådana leverantörer. 

Vi kan komma att dela avidentifierad information med våra partners som hjälper oss med att marknadsföra Tjänsterna samt med annonspartners för att skicka reklammeddelanden om Tiptapp till dig eller för att visa dig mer skräddarsytt innehåll, inklusive relevanta annonser för produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, och för att förstå hur användare interagerar med annonser. 

När du väljer att dela en avslutad hämtning eller leverans, en publicerad annons eller Tiptapps applikation på ditt Facebook-konto eller något annan tredjepartsapplikation kan information komma att delas med tredjepartsapplikationen och med andra genom tredjepartsapplikationen. 

Om du är en hämtande användare kan vi dela din information med den annonsör vars annons du har svarat på, såsom namn, kontaktuppgifter och profilbild på dig, din specifika plats, din beräknade ankomsttid och din position i realtid under det du utför hämtningen och lämningen. Om du är en annonsör kan vi med ditt samtycke komma att lämna ut information om din specifika plats baserat på din GPS-position till andra Tiptapp-användare. 

Därutöver kan vi komma att lämna ut personuppgifter vid en eventuell överlåtelse av hela eller del av vår verksamhet eller vid en fusion till den övertagande juridiska personen.

Tiptapp kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa företag och myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga, tex statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter), eller kommunala myndigheter, om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott, och företag som erbjuder betalningslösningar (t ex kortinlösande företag, banker och andra betaltjänsteleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Lagring och gallring av personuppgifter

Vissa av dina personuppgifter gallras eller anonymiseras i samband med att ditt Tiptapp-konto avslutas. För det fall Tiptapp-kontot inte avslutats kan manuell eller automatisk gallring ske på grund av inaktivitet under en period om 24 månader. Information insamlad för att hantera och besvara kommunikation från dig gallras eller anonymiseras 12 månader efter det att ärendet som kommunikationen rör har avslutats. Information insamlad för att förebygga, utreda och begränsa missbruk av tjänsten gallras inom 24 månader efter insamlandet. Dina personuppgifter kan komma att sparas efter de tidsgränser som anges ovan om krav på ytterligare lagring finns t.ex. i bokföringslagen. 

För specialkampanjer lagras dina personuppgifter under den tid utlottningen, tävlingen eller enkäten pågår. 

Överföring till tredje land

Tiptapp kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje land (dvs. länder utanför EU/EES). Betaltjänstleverantören Stripe har vidtagit lämpliga och passande skyddsåtgärder genom sin Privacy-Shield certifiering och tillförsäkrar adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter, se https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQOUAA4, https://stripe.com/privacy-shield-policy.

Dina personuppgifter kan också komma att överföras till tredje land för det fall de av Tiptapp anlitade tjänsteleverantörerna i sin tur anlitar underleverantör för utförande av Tjänsterna. Våra tjänsteleverantörer kommer i så fall att säkerställa att överföringen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och att en tillräcklig skyddsnivå därigenom uppnås. 

Rätt till tillgång till personuppgifter, rättelse m.m.

Du har rätt att få information om och en kopia av dina personuppgifter som behandlas av Tiptapp. Du har även rätt att begära att Tiptapp rättar personuppgifter, som du anser är felaktiga eller ofullständiga, blockerar, begränsar eller raderar dina personuppgifter. 

Du har rätt att få ut dina personuppgifter som behandlas av Tiptapp i ett allmänt maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Tiptapp, har du även rätt att få dina personuppgifter som behandlas hos Tiptapp överförda till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om du byter till en annan tjänst som liknar Tjänsterna.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan eller om du har frågor kring vår behandling kan du kontakta oss på den adress eller e-postadress som anges under rubriken ”Bolagsinformation” nedan. 

Rätten att inge klagomål 

Om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, arbetar eller där den påstådda överträdelsen äger rum. 

Användare bosatta i Sverige kan vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) – tidigare Datainspektionen. För mer information, besök www.imy.se

Användare i Tyskland kan vända sig till Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. För mer information, besök http://www.bfdi.bund.de/.

Användare i Portugal kan vända sig till Comissão Nacional de Proteção de Dados – CNPD. För mer information, besök, http://www.cnpd.pt/.

Användare i Storbritannien kan vända sig till Information Commissioner’s Office (ICO). För mer information besök, http://ico.org.uk/.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan vid olika tidpunkter uppdatera och förändra vår integritetspolicy. Uppdateringar av policyn publiceras på Tjänsten och den senaste versionen av allmänna villkor finns alltid på Tjänsten. Innan uppdateringen blir gällande informeras du alltid på Tjänsten eller via e-post. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringar börjar gälla och vi kommer även att förklara innebörden av ändringarna. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten i enlighet med den uppdaterade integritetspolicyn kan du säga upp Tjänsten genom att kontakta oss på support@tiptapp.se med namnet som användes för att skapa kontot och skriv avsluta så hjälper vi dig.

Bolagsinformation 

Personuppgiftsansvarig:

Tiptapp AB, Regeringsgatan 29 5tr, 111 53 Stockholm, Sverige.

Orgnr: 559027-0376, e-post:  privacy@tiptapp.com.

© Tiptapp