Säker återvinning

Hur Tiptapp säkerställer korrekt och transparent återvinning av avfall

När det gäller återvinning vill vi se till att det görs på rätt sätt och att allt avfall som samlas in via Tiptapp hamnar där det ska - på återvinningsstationerna. 

För att garantera det har vi något som vi kallar verifierad återvinning och som består av tre kontrollpunkter:

  1. Tidsstämpel

  2. GPS-koordinater

  3. Fotobevis

Användare som har hämtat avfall visar att de återvinner genom att använda appen för att ta bilder både vid på hämtningsplatsen samt på återvinningsstationen. Bilderna sparas och laddas upp tillsammans med geokoordinater och tidsstämpel. Tillsammans visar det att allt som hämtats upp har tagits med till en godkänd återvinningscentral, under öppettiderna. All återvinning kontrolleras både automatiskt och manuellt av vårt supportteam. Om något av dessa steg inte följs eller inte stämmer överens blockeras den användare som gör avlämningen och kontaktas för att tillhandahålla den information som saknas. Inga betalningar görs förrän kontrollen är klar och godkänd. 

Så här fungerar det

Den här videon visar hur helpers verifierar sin återvinning

Vår vision för bättre återvinning

Med bara några klick gör vi det enkelt för dig att bli av med avfall och få det återvunnet på rätt sätt. Genom att koppla samman användare som behöver hjälp med andra som har tillgång till bil eller släpvagn, använder vi samhällets resurser på ett smartare och mer effektivt sätt. Det minskar antalet inviduella resor till återvinningscentralerna, vilket i sin tur minskar antalet bilar på vägarna och onödiga utsläpp.

Utöver att vi verifierar all återvinning vill vi också se till att våra användare har rätt kunskap om korrekt återvinning enligt lokala regler. Därför ger vi tydliga riktlinjer för hur man sorterar och hanterar återvinningsbart material. Vi samarbetar också med kommunala avfallsbolag och återvinningsanläggningar för att främja ansvarsfull återvinning och erbjuda bekväma alternativ för alla invånare att bli av med sitt skräp.