Stödjer hållbara städer

Minskat bilberoende

Tiptapp gynnar ett bilfritt samhälle genom att göra det enklare för hushåll att klara sig utan bil. När saker kan samåkas i större utsträckning minskar trafikstockningar och utsläpp i våra städer och förorter. Genom att använda Tiptapp för att bli av med dina saker bidrar du därmed till ökad samåkning och färre bilar på våra vägar. Så förutom att du sparar tid, sparar du också på resurser. Med andra ord, en win-win!

48.500 färre bilresor 2022

kunde undvikas då avfall samåkte till tippen

52 ton CO2

utsläpp som sparas tack vare de minskade bilresorna

182.000 giveaways

2022 gavs 182 000 föremål bort gratis och fick ett förlängt liv

Tiptapp community

Tiptapp erbjuder en annonsplattform där användare som behöver hjälp kan komma i kontakt med användare som vill hjälpa till. Tiptapp möjliggör kopplingen, men kontrollerar inte annonsinnehållet, priset, tid och plats för hjälpen eller vem som väljs att hjälpa till. Allt det bestäms av användarna själva, förutsatt att de följer appens riktlinjer och de lokala återvinningsregler som anges i appen.

När en uppgift är slutförd, betalas pengarna ut säkert i appen. Vid detta tillfälle får både annonsören och helpern möjlighet att betygsätta interaktionen.

Ett bra sätt att tjäna extra pengar

Tiptapp erbjuder en möjlighet att tjäna en extra inkomst genom att agera som helper. Vem som helst kan hjälpa till i Tiptapp och man bestämmer själv när och vad man vill hjälpa någon med. En helper kan vara någon som är mellan jobb, en student som behöver extra pengar eller någon som gör en tillfällig hämtning när de ändå är på väg till återvinningsstationen. 

Alla användare av Tiptapp agerar som privatpersoner. För att säkerställa att ingen oavsiktligt riskerar att betraktas som en professionell aktör, vilket kan kräva exempelvis en avfallslicens, finns det en årlig inkomstgräns på plats. Användare som närmar sig gränsen får i god tid information om hur mycket de har tjänat och hur mycket mer de kan tjäna genom Tiptapp. Inkomstgränsen är satt i enlighet med skattemyndighetens regler om omsättningsgränsen för moms. Det här gör Tiptapp till ett perfekt sätt att dryga ut sin inkomst, men inte ett alternativ till en heltidsanställning.

Förutom inkomstgränserna och att alla användare är privatpersoner, skiljer vi oss på flera andra sätt från andra plattformar. Några exempel på detta är:

  • Tiptapp ställer inga krav på aktivitet. Vi kräver inte att användare är tillgängliga, utför ett visst antal uppdrag eller utför uppdrag vid en viss tidpunkt. Det är helt upp till användaren när, om och vem de vill hjälpa.

  • Användare är inte bundna till Tiptapp och kan utföra uppdrag via andra plattformar om de så önskar.

  • Användare använder sina egna fordon. Tiptapp varken äger eller tillhandahåller någon utrustning, fordon eller andra tillgångar som helpers kan använda.

Om du vill tjäna extra genom Tiptapp, läs mer om hur du gör det här: Bli en helper

Skatter och ansvar

Vi är måna om att hantera skatter, arbetsgivaransvar och tillstånd på rätt sätt. Vi vill göra det enkelt för våra användare att följa de landspecifika regler som gäller. Utöver inkomstgränsen för helpers tillåter systemet inte annonsörer att överskrida det belopp som skulle göra dem betraktade som arbetsgivare. Skatter måste deklareras och betalas individuellt av varje användare som har haft intäkter genom appen. Tiptapp påminner aktivt användare om att deklarera sin egen inkomst.

Försäkring

Vi vill vi se till att både du och dina föremål är säkra när du använder Tiptapp. För att se till att ingen blir utan försäkring har vi därför sett till att erbjuda alla användare en kostnadsfri olycksfallsförsäkring.

Användare som får hjälp med att flytta och leverera sina saker kan också enkelt lägga till en självriskfri mikroförsäkring för att skydda föremålen under transporten.